+31 611394701 info@studiokeeelly.nl

Na het bevestigen van de afspraak ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Studio Keeelly Fotografie

geupdated: 04-04-2023

Publicatie

Studio Keeelly heeft het recht om de foto’s te publiceren en te gebruiken voor portfolio op haar website, social media en als reclame. Heb je hier bezwaar tegen, dan dien je dit voorafgaand van de bevestiging van onze afspraak schriftelijk kenbaar te maken.

Foto’s dienen door de klant altijd in originele staat gepubliceerd te worden. Bijsnijden, filters toevoegen etc is niet toegestaan tenzij anders met Studio Keeelly is overeengekomen.

Bij gebruik van de foto’s op social media dien je @studiokeeelly in je bericht te taggen. Omgekeerd zal Studio Keeelly bij publicatie van de foto’s waar kan de wederpartij taggen.


Afspraak bevestiging

De afspraak is defenitief als beide partijen de afspraak via de mail hebben bevestigd.

Parkeer & Reiskosten

Studio Keeelly hanteert de volgende reiskostenvergoeding: Vanaf 10 KM in een straal buiten Boskoop (Zuid-Holland) rekent Studio Keeelly €0,29 cent per kilometer. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend.

Verzending & Levering

Verzending van de foto’s gebeurd altijd via Wetransfer. Binnen 2 dagen krijg je een preview van een aantal foto’s toegestuurd. Binnen 14 dagen krijg je alle bewerkte foto’s in hoge resolutie formaat JPG, zonder watermerk op de mail. 

Mocht er door ziekte of andere omstandigheden vertraging zijn met het leveren van de foto’s wordt dat altijd overlegd.

Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.

 

Betaling en Annulering

Factuur wordt gestuurd nadat je alle foto’s binnen hebt. Dit duurt meestal tussen de 1 of 2 weken.

Bij annulering 1 week voor de shoot worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering zonder geldige reden binnen 1 week wordt 25% van de totale afgesproken prijs in rekening gebracht. Bij annulering zonder geldige reden binnen 24 uur wordt 50% van de totale afgesproken prijs in rekening gebracht.

Mocht Studio Keeelly wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om te fotograferen is zij niet aansprakelijk voor de eventuele geleden (financiële) schade of gemaakte kosten. Studio Keeelly zal zo snel mogelijk een nieuwe afspraak inplannen waarbij een korting van 10% wordt gerekend.


Auteursrecht

Op alle foto’s die gemaakt zijn berust het auteursrecht bij Studio Keeelly. Verkoop van de foto’s aan derden is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.

Mocht er inbreuk gemaakt worden op het auteursrecht van het fotografisch werk van Studio Keeelly wordt er een vergoeding opgesteld ter hoogte van de schade die de inbreuk met zich meebrengt.

Mocht de wederpartij gevraagd worden voor publicatie van de door Studio Keeelly gemaakte foto’s wordt altijd contact opgenomen met Studio Keeelly voor verdere afspraken.

Studio Keeelly

Boskoop

06-11394701

info@studiokeeelly.nl